Zorunlu trafik sigortasına 'arabulucu' formülü

Zorunlu trafik sigortasındaki sigorta şirketi ve zarar görenler arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla arabulucu formülü devreye sokuldu.

Hazine Müsteşarlığı’nın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair genel Şartlar tebliği” resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni alınan karara göre, bundan sonra zarar gören ve sigorta şirketi arasında meydana gelen anlaşmazlıklar arabulucu formülü ile çözülmeye çalışılacak.

Davadan önce yazılı başvuru gerekecek

Tebilğe göre bu süreçte çözüm için görev alacak olan kişiye ‘arabulucu’ denilecek. Zara gören zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar dahilinde dava yoluna başvurmadan önce ilgili sigortacıya yazılı olarak başvuru yapacak.

Zarar gören yazılı başvuru yaptıktan sonra zarar gören de en geç 15 gün içinde başvuruya cevap vermek zorunda olacak. Eğer ki bu süreçte de uyuşmazlık devam ederse hak sahibi ,sigorta şirketinin merkez ya da şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan şirketin yer mahkemelerinde ya da zarar görenin oturduğu yerdeki mahkemelerde dava açabileceği gibi uyuşmazlığın çözülmesi için Sİgorta tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunabilecek.

Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, hak sahibi, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinde, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgahının bulunduğu mahkemede dava açabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonu'na da başvurabilecek.

15 gün sonra arabulucu devreye girecek

Sigortacı başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tazminat tutarında anlaşma sağlayamadığı durumda, söz konusu tutar için arabulucuya başvurabilecek. Anlaşma sağladığı tutarı ise tazminat ve giderlerin ödenmesi maddesi çerçevesinde hak sahibine ödeyecek. Hak sahibi de arabulucuya başvurabilecek.

Dava açılsa da arabulucuya başvurulabilir

Sigortacıya karşı dava açılmış olması, arabulucuya müracaata engel olmayacak.

Arabuluculuk usulünde hak sahibinin vekil ile temsil edilmesi durumunda vekalet ücretini ilgili mevzuat dahilinde sigortacı ödeyecek.
AA