Zeki insanların sahip olduğu o özellikler!

Bir kişinin sosyal açıdan zeki olduğunu anlayabileceğiniz tüm özellikleri haberin detayında öğrenebilirsiniz.

Sosyal yönden zeki olan kişilerin sahip oldukları özellikler açısından bakıldığında kültürel bakımdan kabul edilebilir olmanın ötesinde düşünüp hareket ederler.

Sosyal yönden zeki olan kişilerin sahip oldukları özellikler:

Güçlü duygusal tepkiler beklemezler ve çabalamazlar: kişiler karşısındaki ile iletişim kurduğunda ilgi çekmek, saygı görmek veya hayranlık uyandırmak için abartılı cümleler kurmazlar.

Politik veya düşünceler hakkında kesin bir dil kullanmazlar: Bir kişi veya düşünce hakkında kesin yargılarla konuşmak kıt görüşlülüğün bir göstergesidir ve bakış açısı çeşitliliğine kör olarak yaklaşmaktır.

Eleştirilere karşı olumlu ve çözümcü bir bakış açısı içindedirler: Bu tip insanlar önce eleştiriyi dinlerler duygusal tepki vermekten kaçınırlar.

Bir kişi hakkında düşüncelerini gerçek gibi yansıtmazlar: Kişiler hakkında düşüncelerini kesin bir dille yansıtmazlar kendi görüşleri olduklarını vurgulayarak cümleyi tamamlarlar.

İnsanları davranışlarına göre asla genellemezler: Bir kişiye karşı suçlamada bulunurken kullandıkları dil genelleyici bir dil olmaz. Karşı tarafa tehditkar hissettirmeden bir dil kullanmaya özen gösterirler.

Dolaysız konuşurlar: Söylemek istedikleri görüşü sakin bir şekilde sözü çok uzatmadan kısa, öz ve anlaşılır bir şekilde konuşurlar.

Bağları sağlıklı bir şekilde koparmayı bilirler: Dünyanın sadece kendi etraflarında dönmediğini bilerek hareket ederler. Kendi bakış açılarından kopup karşı tarafından fikirlerini anlamaya özen gösterirler.

Karşısında bulunan kişileri cahillikleri hakkında bilgilendirmezler: Savunma yapmak yerine karşılıklı öğrenme stratejisini kullanmayı bilirler.

Duyguları geçerli kılarlar: insanların gerçekte kim olduklarını geçerli kılarak hareket ederler.

Sadece kazanmak isteyen insanlarla tartışmazlar: Herkesin öğrenmek, iletişim kurmak ve gelişmek istemediğinin farkındadırlar ve kimseyi zorlamazlar.