Yeni Asyacılar, yıllar önce FETÖ'yü bu sözlerle uyarmış

Tartışmaların odağındaki Yeni Asya cemaatinin kurucusu Mehmet Kutlular, FETÖ ile yollarının nasıl ayrıldığını anlattı.

Türkiye’deki tarikat ve cemaat tartışmaları devam ediyor. Adnan Oktar ve ekibine yapılan operasyon sonrasında hem Süleymancılar cemaati, hem de Nurcuların bir kolu olan Yeni Asyacılar hedef konuma düşmüştü.

Bahsi geçen cemaatin gazetesi olan Yeni Asya gazetesinin sahibi Mehmet Kutlular ise “İşte Hayatım/Sözlerimin Arkasındayım” başlığının altında, Kutlular’ın hayatından kesitlerini yazı dizisi halinde yayınlamaya başladı ve eleştirilere de yanıt verdi.

Gülen’le yolları nasıl ayrıldı?

Kutlular yazısında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’le yollarının nasıl ayrıldığını anlattı. Gülen’e FETÖ üyelerinin Hz. İsa, Mehdi ve Kahtani gibi yakıştırmalar yaptığını iddia eden Mehmet Kutlular, FETÖ lideri Gülen’den “Hoca” diye söz ederek, yollarının ayrılmasının detaylarını anlattı.

Mehdi olarak görenler varmış

Gülen’in sıkıntı çıkaracağını sezdikleri için 1973’te İstanbul’a çağırdıklarını hatırlatan Kutlular, bu sezgilerin delillere dayandığını, Gülen’in etrafına bir takım insanların toplandığını, bazı makamlar izafe ettiklerini, bazılarının Hz. İsa, bazılarının Mehdi, bazılarının da Kahtani gibi yakıştırmalar yaptıklarını, Gülen’e aşırı şekilde iltifatlar yağdırdıklarını, bundan dolayı da bazı yerlerde, Fethullah Gülen adına ona bağlı olduğunu söyleyen insanlar tarafından dershaneler açıldığını söyledi.

Gülen’i uyarmış

Kutlular, kendilerinin bunun üzerine gidilmesi lâzım geldiğini, aksi takdirde parçalanmaya, bölünmeye gidileceğini ortaya koyduklarını, İstanbul’da, Hizmet Vakfı’nda, Fethullah Gülen’in da bulunduğu bir toplantı düzenlediklerini, bütün arkadaşlarının ve Nur cemaatinin önce gelenlerinin bu toplantıya katıldığını belirtti.

“Ben sizin gibi düşünmüyorum”

Fethullah Gülen’e “Bak böyle böyle bir hadise var. Biz aynı Üstadın talebeleriyiz. Nur Talebesiyiz. Böyle ayrı bir hareket, ‘size bağlı, bize bağlı’ diye bir durum olamaz. Kim bunu yapıyorsa, bize istinaden yapıyorsa bunun haddini bildirelim. Size bağlı görünüyorsa siz onun haddini bildirin, bu mesele bitsin” dediğini ifade eden Kutlular Gülen’in kendisine, “Ben sizin gibi düşünmüyorum. Bunlar olabilir. Hatta bunlar Asr-ı Saadet’te de olmuş. Hatta biliyorsunuz Sahabeler kemiklerle birbirlerinin üzerine yürümüşler. Ben de böyle farklı oluşumların olabileceğine inanıyorum. Böyle oluşumların üzerine, sizin anladığınız tarzda, şiddetle gidilmesi taraftarı da değilim.’ Konuşmamız karşılıklı olarak şöyle devam etti: ‘Onlar Sahabeydi. Hepsi içtihada yetkiliydiler. Fakat biz böyle değiliz. Biz aynı Üstadın talebeleriyiz. Bizim böyle içtihat yetkimiz yok. İçimizde böyle bir meselenin olmaması lâzım” şeklinde cevap verdiğini yazdı.

“Böyle devam ederseniz, biz size tavır koyarız”

“Siz böyle devam ederseniz, biz size tavır koyarız. İçimizde böyle bir oluşuma imkân ve fırsat vermeyiz” sözleri ile tavır koyduğunu belirten Kutlular, Gülen’in, “Sizin bileceğiniz iş” dediğini iddia etti.

Gülen kendi yolunu çizmiş

Kutlular, bu olay sonrası Gülen’in kendi yolunu çizdiğini, İzmir’deki bazı kişiler hariç Yeni Asya’dan fazla adam alamadığını, alınan kararlar gereği diğer cemaat mensuplarının da meselenin üzerine ciddiyetle gitmediğini, o gün üzerine gidilseydi FETÖ konusunda böyle bir duruma gelinmeyeceğini ileri sürdü.