Yardımcı doçentlik tarihe karıştı!

Meclis'te, "yardımcı doçentlik" yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun geçmesi için kanun teklifi kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisinde sonra Meclis'te, "yardımcı doçentlik" yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun geçmesi için kanun teklifi kabul edildi. Üniversitelerde açık olan yeni kadrolar ise YÖK tarafından ilan edilecek.

Ortak önerge ile düzenleme yapıldı

Boş kadrolar belli olduktan sonra yapılacak atamalarla ilgili, AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin ortak önergesi ile düzenleme yapıldı ve adaylarla ilgili yazılı mütalaa şartı getirildi.

Kurulun görüşü alınıp, rektöre sunulacak

Bu kapsamda, açıklanan kadrolara fakültelerde dekan diğer birimlerde müdürler; biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isteyecekler. Dekan veya ilgili müdür, yönetim kurullarının görüşünü aldıktan sonra önerilerini rektöre sunacak.

Atamayı rektör yapacak

Atama en fazla dört yıl olmak şartı ile rektör tarafından yapılacak. Atamaların süresi dolduğunda görev kendiliğinden sona erecek. Göre süresi bitenler ise yeniden atanabilecek. Üniversitelere doktor üretim üyesi olarak atanmak için YÖK'ün onayını alması gerekecek.