Yardımcı doçentlik, Erdoğan'ın onayı ile resmen sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımcı doçentliğin kaldırılmasını içeren kanunu onayladıktan sonra Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Yardımcı doçentliğin kaldırılmasını içeren 7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre, "yardımcı doçentlik" yerine "doktor öğretim üyesi" getirildi.

Hangi görevli, nasıl seçilecek?

Öğretim elemanları; üniversitelerde görevli öğretim üyeleri öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden; öğretim üyeleri ise profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacağı aktarıldı.

Doktor öğretim üyesi nasıl seçilecek?

Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, diş hekimliğinde, tıpta, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanı veya YÖK'ün tespit ettiği belirli bir sanat dallarından birinden yeterlilik kazanan akademik kişilere "doktor öğretim üyesi" denilecek.

Öğretim üyesi kadrolarını rektör belirleyecek

Üniversitelerde açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları rektör tarafından belirlenecek. İlan eden kadrolara ise dekan, müdürler veya o birimin yöneticileri üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan seçilmesi düşünülen adaylar hakkında yazılı bir mülakat isteyecek. Dekan veya ilgili müdür, yönetim kurullarının görüşünü aldıktan sonra önerilerini rektöre sunacak.

Görevler kendiliğinden sona erecek

Rektör tarafından yapılacak atamalar, en geç dört yıl içinde gerçekleşecek. Atama süresi sonunda görevler kendiliğinden sona erecek. Görev süresi dolan görevliler ise yeniden atanabilecek.

Doçentliğe başvurma şartları

Doçentlik başvuruları ÜAK'ın belirlediği takvime göre senede iki defa yapılacak. Doçentliğe başvuranlar için ise, "Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. YÖK tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak. Doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek. Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine YÖK tarafından her bir bilim disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak" şartları aranacak.