Tütün ürünlerine sosyal medya sınırlandırması

Tütün ürünlerinin paketleri bundan böyle tek tip olacak ve bu ürünlere sosyal medyada yer verilemeyecek.

Sağlıkla ilgili yapılan ve Resmi Gazete’de yayınlanan bazı kanun değişikliğine göre, terör örgütlerine üyeliği sebebi ile kamu görevinden çıkarılan ve soruşturma sonrası görevlerine alınmayan doktorlar bu kararın verilmesinden 450 gün sonra mesleklerine dönebilecekler.

KHK’lı doktorların son durumu

Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevlerinden çıkarılan doktorların, görev yaptıkları süreler hizmet sürelerinden düşülecek.

Tütün ürünlerine sınırlama

Bundan sonra televizyon programlarında, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde tütün ürünlerinin kullanılması yasaklanacak. Öte yandan, internette ve sosyal medyada ticari amaçla ya da reklam amacıyla tütün ürünlerine yer verilemeyecek.

Bu mekanlarda satılamayacak

Sağlık, eğitim, kültür ve spor hizmeti verilen yerler ile üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışının yapılması yasaklanacak.

Logo ve marka olmayacak

Tütün ürünlerinin paketlerinin üzerindeki markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak.

Sağlık Bakanlığı’nın onayı alınacak

Sigara paketleri bundan sonra tek tip olarak ayarlanacak ve paketle ilgili ayrıntılarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nda uygun görüş alınacak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.