Terörle mücadele yasası kabul edildi

OHAL sonrasında terör örgütleri ile mücadele kapsamında getirilen yasa göre; valilere OHAL yetkisi verilirken, üç yıl boyunca kamudan ihraçlar devam edecek.

OHAL sonrasında terör örgütleri ile mücadele kapsamında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Buna göre, kamudaki ihraçlar üç sene daha devam edecek. Valiler gerekli gördükleri durumlarda şehirde olağanüstü hal ilan edebilecek.

Valilere özel yetki

OHAL sonrasındaki terörle mücadele düzenlemesine göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı yasaklayabilecek. Belirli yerlerde ve saatlerde toplantıları yasaklayabilecek.

Üç yıl boyunca ihraçlar devam edilecek

Üç yıl süre ile terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu çalışanları hakkında kendi kurumlarınca oluşturulan komisyonca meslekten çıkarılmalarına karar verilecek.

Görevden alınan personele savunma hakkı verilecek

TMSF terörle bağlantılı şirketlere 3 yıl daha kayyum atayabilecek. Kamudan ihraçlar 3 yıl daha devam edecek. Görevden uzaklaştırılan ve açığa alınan personele savunma hakkı verilecek.