Teknolojinin çocuklar üzerinde etkisi

Çocuklara teknoloji konusunda uygulanan gereksiz baskılar başarılarını olumsuz olarak etkiliyor.

Çocukların teknolojik aletlere karşı baskı ve sınırlamalar getiren anne babalar uzun sürede çocuklarına zarar veriyor. Yapılan araştırmalar çocukların akademik anlamda yatışlarından geride olduğu ortaya çıktı. Teknolojik aletlerin çocuklar üzerinde olumlu ve olumsuz pek çok etkisi bulunuyor.

Akademik başarıları incelendi

Yapılan araştırmada ebeveynlerin koydukları kuralların çocukların başarısını etkileyip etkilemedi araştırıldı. Araştırma kapsamında öğrencilere çocukluk yıllarında konulan kuralların akademik başarılarını etkileyip etkilemediği soruldu.

Başarı isterken başarısızlığa neden olabilir

Araştırma sonuçlarına göre aileleri tarafından teknolojik aletler noktasında kısıtlama gören çocukların yaşıtlarına göre daha başarısız olduğu ortaya çıktı. Anne babaların çocuklarının daha başarılı olmaları için koydukları kurallar ile çıkan sonuçlar arasında tamamen bir zıtlık duruyor.

Sağlık sorunlarından dolayı kısıtlamalar olmalı

Teknolojik aletler kısıtlamaları noktasına duruş bozukluğu, göz yorulması veya hareketsizlikten kaynaklandığında ise durum farklı bir boyuta geçiyor. Bu nedenlerden ötürü çocuklara kısıtlamalar yapıldığında ise çocuğun akademik başarısı olumlu düzeyde etkilenmiş oluyor ve okul başarısı artıyor. Anne babalar çocuklarını belli noktalarda kısıtlamalar getirirken aynı zamanda başka noktalara da teşvik etmelidirler.

Diğer nedenleri

Araştırmalara göre anne babaların etnik kökenlerinin, eğitim seviyelerinin de teknolojik kısıtlamaları sınırlama getirirken belirledikleri nedenlerin etkili olduğunu gösteriyor. Uzmanlar ailelere teknolojik konuda çocukları ile fikir alışverişi yapmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Hatta teknolojik aletleri çocuklarla beraber kullanmak gerektiği konusunda uyarıyorlar.