Suda doğumun faydaları

Son yıllar çok popüler olan suda doğumun faydası ve zararları pek çok kimse tarafından konuşuluyor. Peki suda doğumun ne gibi faydaları var?

Suda doğumun kişi üzerinde ne gibi etkileri olduğunu araştırmak için uzmanlar bir deney yapmışlar. Özellikle annenin doğum acısı ve endişelerini azaltıp kontrol altına alınmasında ne gibi etkileri olduğu araştırılmıştır. Suda yapılan doğumun etkilerini ölçmek için aynı zamanda epidural anestezi ile sezaryen sıklığı üzerinde de çalışmalarda bulunmuştur.

Yapılan araştırmalar sonucunda suda gerçekleşen doğumda diğer doğumlara oranla epidural anesteziye daha az ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Doğum süreleri genel olarak tüm gruplar da bir değişiklik göstermediği ortaya çıkmıştır. Ancak suyu içerisinde doğum yapan grupların diğer gruplara oranla daha müdahaleye ihtiyaç duymuşlardır. Su içerisinde doğum yapan anne adaylarının daha az acı hissettikleri ve daha fazla memnun oldukları ortaya çıkmıştır.

Deneyler sonucuna göre zor doğumların suda gerçekleştiğinde her hangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadığı ortaya çıkmıştır.

Müdahale olmadan gerçekleşen doğumlarda ise gerek annenin psikolojisi gerekse fizyolojik durumu olumlu olarak etkileniyor ve bu durum annede memnuniyete yol açıyor. Zor doğum riski olan ve bir müdahale istemeyen anneler için suda doğum iyi bir alternatif olabilir.