Sözleşmeli personele bayram ettirecek düzenleme!

Bakanlar Kurulu'nun kararı ile kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum ve mazeret izinlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı.

Bakanlar Kurulu'nun kararı ile kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum ve mazeret izinlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Eşi doğum yapan sözleşmeli personele artık 2 gün yerine 10 gün izin verilecek. Evlenme ve yakınlarının ölümü halinde ise verilen 3 günlük izin süresi 7 güne çıkarıldı. İzin durumlarının kapsamı da daha geniş hale getirildi.

Düzenleme yürürlüğe girdi

Bakanlar Kurulunun "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eski süreler de dahil edildi

Pilot unvanına sahip olan sözleşmeli personel pozisyonlarında, istihdam edilenlerin ücretlerinin tespitine esas hizmet sürelerine özel sektörde pilot olarak çalıştıkları sürelerin de dahil edilmesine imkan tanındı.

Süt izni 3 saate çıkarıldı

Öte yandan sözleşmeli personele verilecek doğum izinleri memurlarla aynı düzeye getirildi. Mevcut durumda ilk altı aylık sürede 1,5 saat olarak uygulanan süt izni 3 saate çıkarıldı.

Evlenme izni 7 gün oldu

Sözleşmeli personele eşinin doğumu nedeni ile verilen iki günlük izin süresi on güne çıkarıldı. Evlenme ve yakınlarının ölümü durumunda ise 3 günlük olan izin süresi 7 güne çıkarıldı. Personelin izin halleri de genişletildi.

Mazeret izni 10 gün oldu

Sözleşmeli personele 10 güne kadar mazeret izni verilmesine olanak tanınan düzenlemede, evlat edinen sözleşmeli personelin 8 hafta süreyle izin kullanmasına, bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına refakat etmesi ihtiyacının ortaya çıkması halinde 3 aya kadar ücretli izin verilmesine karar kılındı.

Hamilelerin gece nöbeti artık zorunlu değil

Hamile ve engelli personelin gece nöbetleri artık zorunlu değil isteğe bağlı hale getirildi. Evlat edinmesi nedeniyle sözleşmesini feshetmek zorunda kalan sözleşmeli personele yeniden göreve dönüş imkanı da sağlandı.