Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü?

Diriliş Ertuğrul dizisinde öldürülen Sadettin Köpek bakında gerçek tarihte nasıl öldürülmüş.

Diriliş Ertuğrul dizisinin izleyicileri tarafından merakla ölmesi beklenen Sadettin Köpek karakteri yayınlanan son bölümde Ertuğrul Bey tarafından bir ormanda kellesi vurularak öldürüldü. Fakat tarihi kaynaklar Köpek'in ölümünü çok farklı anlatıyor.

Köpek, dizide öldürüldü

Diriliş Ertuğrul izleyicilerinin de antipatisini kazanan ve tarihte yaptığı işlerden çok kendisine rakip olarak gördüğü kişileri ortadan kaldırmasıyla bilinen Sadettin Köpek, son bölümde öldü. Anadolu Selçuklu'da bir dönem vezirlik görevinde bulunan Köpek'in ölümü tarihi kaynaklara göre, Diriliş Ertuğrul'daki gibi olmadı.

Gerçekte nasıl öldü?

Kaynaklara göre, Anadolu Selçuklu hükümdarı olan II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Sivas subaşısı Hüsamettin Karaca'ya Sadettin Köpek'i öldürme emri verdi. Daha sonra ise ölümü kendi inşa ettiği saray olan Kubadabad Sarayı'nda gerçekleşti.

Tahta geçmek istemiş

Fitne ile tahta geçmeye çalışan Sadettin Köpek, tüm bu iddiaların yanı sıra devletin kötü digişinden Sultanı sorumlu tutuyordu. Daha sonra ise Sultanın Abbasi halifelerinin sancağını değiştireceği, Abbasileri tanımayacağı söylentisini yaydı.

Sultan ölüm emrini vermiş

Bu olay üzerine II. Gıyaseddin Keyhusrev, Sadettin Köpek'in gücünün artmasından iyice endişelenmeye başladı. Sultan, 1238'de Köpek ile birlikte Kubadabad Sarayı'na geldi ve Köpek'i bertaraf etmek için güvendiği hassa kölelerinden birini Sivas Subaşısı Hüsameddin Karaca'ya gizlice gönderip Köpek'i ortadan kaldırmasını emretti.

Sultanın adamı Köpek’in yanına sızmış

Bu emir üzerine Hüsameddin Karaca, Kubadabad Sarayı'ndaki sultanın yanında gitmeden önce Köpek'in yanına giderek güvenini kazandı. Daha sonra sultanın hizmetine girmek istediğini kendisine bildirdi. 1239 yılında Hüsameddin Karaca kendisine güvenmeye başlayan Köpek'i bir ziyafet sırasında öldürmeye çalıştı fakat başarılı olamadı.

Şarabdar tarafından öldürülmüş

Tam bu sırada Emir-i Alem Togan'ın kılıcı ile yaralanan Sadettin Köpek, kendini sultanın şaraphanesine attı ve burada şarabdar ve adamları tarafından öldürüldü. Cesedi ise demir bir kafes