PTT, e-ticaret alanında dünya markası olma yolunda!

Son zamanlarda büyük atılımlar yapan PTT, e-ticaret sitesi ePttAVM.com ile dünya çapında bir marka yolunma olmak yolunda ilerliyor.

Son yıllarda etkin bir değişim sürecinden geçen Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) yani faaliyetlerinden biri olan e-ticarete büyük önem veriyor. PTT bu kapsamda çok önemli ulusal ve uluslararası çalışmalara imza attı.

Müşteriye güven temin ediyor

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda ekonomisine katma değer sağlayan bu faaliyetlerde PTT A.Ş.’yi diğer posta idarelerinden ayıran unsur, bulunduğu sektörde yalnızca gönderi taşıma noktasında değil, aynı zamanda bilfiil e-ticaret yapma noktasında da varlık göstermesidir. Çalışmalarını 178 yıllık köklü bir kurum olarak sürdüren PTT A.Ş. yaptığı faaliyetlerle e-ticaret müşterisi için güven temin ediyor, marka değerini inovasyonlarla harmanlıyor.

ePttAVM.com 2 milyon üyeye ulaştı

PTT A.Ş.’nin işletmekte olduğu e-ticaret sitesi ePttAVM.com, bugün sayıları 4 bin 500’e yaklaşan tedarikçinin 7 milyonu aşkın ürününü yaklaşık 2 milyon üyeyle buluşturan bir platform niteliği taşıyor.

PTT A.Ş.’nin küresel e-ticaret pazarındaki yeri hız kesmeden genişliyor

2016 yılında PTT’nin İstanbul’da ev sahipliği yaptığı 26. Dünya Posta Kongresi’nde birçok Dünya Posta Birliği üyesi ülkeden e-ticaret alanında işbirliği ve destek talebi alan PTT A.Ş., bu alanda ne kadar doğru işler yaptığını ortaya koyuyor. PTT A.Ş. kongre esnasında ve sonrasında gerçekleştirilen işbirlikleriyle e-ticaret faaliyetlerinde uluslararası ayağını güçlendiriyor. E-ticaret platformlarının geliştirmesi için bir altyapı olarak kullanılabilecek ve ePttAVM.com ürün havuzundan beslenen ready2sale platformu, PTT A.Ş.’nin işbirliği içinde olduğu tüm ulusal posta idarelerine, kolaylıkla kendi e-ticaret platformlarını geliştirme imkanı verecek bir altyapı olarak tasarlandı. Platform, KOBİ’lerimizin dünyaya açılması ve pazarlarını genişletmesini sağlamanın yanı sıra çoklu dil desteği ve kolay entegrasyon özellikleri sayesinde yabancı posta idareleri için avantajlı bir e-ticaret sahası olarak ön plana çıkıyor. PTT A.Ş.’nin uluslararası e-ticaret faaliyetleri arasında Katarlı vatandaşların Türkiye’deki birçok KOBİ’nin ve ulusal markanın ürünlerine ulaşmasını sağlayan www.turkishsouq.qa sitesi de bulunuyor. Katar Posta Teşkilatı’yla gerçekleştirilen bu atılım sayesinde PTT A.Ş.’nin küresel e-ticaret pazarındaki yeri hız kesmeden genişliyor.

PTT A.Ş., e-ticaretin geleceği son derece parlak

PTT A.Ş., e-ticaretin geleceğinin son derece parlak olduğunun kuşku götürmez bir gerçek olduğuna inanıyor. Şirket, sektörde yaşanan ve küresel pazarın gelişimi için son derece memnuniyet verici gelişmelerin e-ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağını düşünüyor. Ülkemiz özelinde bir değerlendirme yapıldığında ise dijital ve fiziksel yolların entegrasyonu ile bu yollar arasında tesis edilecek lojistik üslerin, e-ticaret gönderilerinin teslimatında hız noktasında önemli gelişme kaydedilmesini sağlayacağı görülüyor. Bir köprü konumundaki ülkemizin e-ticarette lojistik üslerine ev sahipliği yapmasının, e-ticaret müşterisine daha hızlı teslimat ve daha sorunsuz iade gibi avantajlar sunmanın yanı sıra ülkemizin bu piyasadaki konumunu güçlendireceği rahatlıkla söylenebilir. Ulaşım modlarındaki entegrasyon ise pazarın geleceği açısından belirleyici nitelik taşıyacak bir diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Lojistik avantajın teslimatta sağlayacağı hız artışına paralel olarak genelde iletişim modlarında, özelde genişbant erişimindeki yükseliş de vatandaşlarımızın e-ticaret platformlarını daha çok tercih etmelerinin önünü açacaktır.

Marka değeri her geçen gün artıyor

PTT A.Ş. bu ekosistemde satış, lojistik, teslimat alanlarında kritik roller üstlenme potansiyelimiz bulunduğunu biliyor, söz konusu potansiyeli hâlihazırda bu doğrultuda yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalarla harekete geçiriyor. Lojistik üslerinin kurulmasıyla faaliyet sahasının genişletilmesi ve yeni pazarlara açılmak, bu suretle ekonomiye sunulan katma değerin artırılması, e-ticaret alanında işbirliği yapılan ülkelerin sayısını çoğaltmak ve B2C (işletmeden tüketiciye) e-ticaretin yanı sıra B2B (işletmeden işletmeye) e-ticarette de önemli atılımlar gerçekleştirmek, Şirket’in gelecek hedefleri arasında yer alıyor. Marka değeri her geçen gün artan PTT Anonim Şirketi’nin, ülkemizin bir e-ticaret “hub”ı işlevi üstlenmesi noktasında önemli rol oynayabileceği açıktır.