OHAL kalkınca Türkiye'yi ne bekliyor?

İddiaya göre, OHAL kalkacak ama çıkarılacak son KHK ile OHAL’in terörle mücadele yetkileri yasalaştırılacak.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin ardından çıkarılan ve şu ana kadar tam 7 kez uzatılan OHAL’in süresi 18 Temmuz’da doluyor. Fakat çıkarılması planlanan son KHK ile OHAL’in terörle mücadele yetkileri yasalaştırılacak. Peki çıkarılması planlanan son KHK neleri içerecek?

OHAL bir kez daha uzatılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL’in kaldırılması konusunda görüş birliğine varmıştı. Başbakan Binali Yıldırım’da OHAL’in bir kez daha uzatılmayacağını söylemişti. Bu kapsamda, OHAL’in uzatılması için Meclis’e tekrar tezkere gelmeyeceği belirtildi.

OHAL kaldırılacak ama...

KHK’da yer alacak maddelerin Fransa modeline göre hazırlanacağı, Fransa örneğinde olduğu gibi bunun da belli bir süreyi kapsayacağı iddia edildi. Bu kapsamda Fransa’da OHAL’in kaldırılarak, OHAL’deki gerekli düzenlemelerin 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak "İç Güvenliğin Güçlendirilmesi ve Terörle Mücadele Yasası" hazırlandığına dikkat çekiliyor. Türkiye’deki uygulamanın da bunun bir benzeri olacağı ifade edildi.

AİHS'in 15. maddesi baz alınacak

Bahsi geçen düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 15. maddesinde yer alan “Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her Yüksek Sözleşmeci Taraf, ancak durumun gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla bu sözleşmede öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir” ibaresini esas aldığı belirtiliyor.

Fransa örneği

Düzenleme, mevcut Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası kapsamında ele alınacağı, bu kapsamda Fransa örneğinde olduğu gibi terörle mücadelede güvenlik güçlerine “kamu güvenliğini sağlamak amacıyla kişilere yönelik idari kontrol, izleme, denetleme ve el koyma yetkisinin verilebileceğine” dikkat çekiliyor.

Düzenlemede yer alacağı belirtilen diğer maddeler ise şu şekilde:

  • Uygun görülmesi durumunda, güvenlik güçleri, sportif faaliyetleri, kamusal alanlarda gerçekleştirilen kültürel etkinlikleri izleme ve denetleme yetkisine sahip olabilecek.
  • Başta FETÖ olmak üzere örgütlerin ve üyelerinin dini toplanma yerleri kapatılacak. Terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü alanlarda güvenlik güçleri ve mülki idare amirleri dini mekân ve yerleri denetleme ve kapatma yetkisine sahip olabilecek.
  • Düzenlemeyle ayrıca terör örgüt üyelerine ilişkin “kuvvetli şüphe ve delil” durumunda hakim ve savcılara gerektiğinde gözaltı sürelerinin uzatma yetkisinin verilebileceği de konuşuluyor.
  • Özellikle terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü alanlarda kamu düzenine ve kamu kaynaklarına ağır saldırı gerçekleşebilme ihtimaline karşı güvenli bölgeler oluşturulabilecek.
  • Son yıllarda başta Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden yoğun göç olması dikkate alındığında, Fransız örneğindeki gibi valiler, “kişilerin ikamet edilmesine ilişkin güvenli bölge ve koruma alanları” oluşturarak, gerekli düzenleme ve tedbirleri almaya yetkili kılınabilecek.