Meğer bu kadar faydası varmış!

Her gün düzenli olarak yumurta tüketen bir kişinin tüketmeyene göre kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski düşüktür.

Yapılan araştırmalar sonucunda günlük yumurta tüketen kişilerin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ihtimali riski yemeyenlere oranla daha düşüktür.

İnme riskini azaltıyor

Günde en az 1 yumurta tüketen kişilerin yüksek gelirli ülkelerle karşılaştırma yapıldığında Çin’de özellikle yaygın olarak görülen inme sebepli ölüm riskini yüzde 28, inme riskini yüzde 26 kalp ve damar rahatsızlıklarını ise yüzde 18 oranında düşürdüğü görülmektedir. Yumurta tüketme sıklığı hiç tüketmeyen veya nadiren tüketenlerin her gün düzenli olarak tüketenlerle kıyaslandığında ise yumurta tüketen kişilerin kalp kasının ve çeşitli nedenlerle beslenememesinin sonucu olarak iskemik kalp hastalığının yüzde 12 oranında daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır.

İnmelerinin çoğunu iskemik inme oluşturuyor olsa da Çin’de hemorajik inme oranı hala yüksek gelir düzeyi olan ülkelere oranla daha fazladır. Yumurta içerisinde yüksek oranda kaliteli protein ve pek çok vitaminle birlikte fosfolipid ve karotenoid gibi yaralı biyoaktif bileşenleri içermektedir.

Yapılan araştırmalar ışığında yumurtanın sağlık üzerinde etkileri konulu çalışmaların sonucunda yumurta tüketme ile ilgili koroner kalp hastalığı veya inme arasında önemsiz bir ilişki olduğu saptanmıştır.