Mahkemeden emsal teşkil edecek boşanma kararı!

Bir boşanma davasında mahkeme, kaynanasına hakaret eden gelini ağır kusurlu buldu ve bu durumu boşanma sebebi saydı.

Yargıtay, boşanma davalarında emsal teşkil edecek bir karara daha imza atarak, gelin-kaynana tartışmalarına yeni boyut kazandırdı. Mahkeme, kaynanasına hakaret eden gelini ağır kusurlu bulup, bu durumu boşanma sebebi saydı.

Şiddetli geçimsizlikten dolayı bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı kadının boşanma davasını kabul eden mahkeme, kusurlu davranışlarda bulunduğu öne sürülen kocayı tazminata mahkum etti.

Emsal teşkil eden karar

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise, emsal nitelikte bir karara imza atarak, kaynanaya hakaretin ağır kusurlu sayıldığını vurgulandı. Kararda, "Davacı-karşı davalı kadının da eşine ve kayınvalidesine hakaret ettiği, eşini tehdit edip fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu duruma göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı-karşı davalı kadın, erkeğe göre ağır kusurlu olup, ağır kusurlu eş yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174/1-2. maddelerinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. O halde kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilecek yerde yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamış, hükmün bozulması gerekmiştir" denildi.

Kaynanaya hakaret boşanma sebebi

Kararla birlikte Yargıtay, kaynanaya hakareti boşanma sebebi saydı. Çorum'daki benzer bir davada da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kayınvalideye hakareti boşanma sebebi saymıştı.