Kolombiya halkı FARC ile barışa ‘hayır’ dedi

Referanduma giden Kolombiya halkı hükümet ile FARC arasındaki anlaşmayı oyladı. Sandıktan barış anlaşmasına ‘hayır’ oyu çıktı.

Kolombiya’da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki savaşı bitirmek amacıyla imzalanan barış anlaşması referandumla halka soruldu. Kolombiya halkı bu barış anlaşmasını referandumda reddetti.

Kolombiya halkının yüzde 50,24’ü anlaşmaya hayır dedi. Böylece küçük bir oy farkıyla FARC ile Kolombiya hükümeti arasındaki barış anlaşması reddedildi. referandum öncesinde anlaşmaya hayır diyen birçok Kolombiyalı toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan anlaşma 52 yıldır güvenlik güçleri ile Marksist-Leninist FARC gerillaları arasındaki çatışmaları bitirmeyi öngörüyordu. Anlaşmaya göre FARC silah bırakacak, siyasi bir kimliğe sahip olacaktı.

Kırsaldaki halk ‘hayır’ dedi

Referandumdan önceki kamuoyu yoklamaları "evet" oylarının yüzde 66 gibi yüksek bir oranla önde gittiğini gösteriyordu. Ancak anketlerin büyük şehirlerde yapıldığı, özellikle FARC şiddetinin görüldüğü kırsal bölgelerdeki halkın barış anlaşmasına karşı çıktığı belirtiliyordu.

Kolombiya’da 1964'ten bu yana FARC ile hükümet arasında süren iç çatışmalarda 250 bine yakın kişinin öldüğü, 6 milyon kişinin yerlerinden olduğu belirtiliyor.

Teröristlerin topluma ‘entegre’ edilmesi istenmedi

Anlaşmaya "hayır" diyenlerin esas gerekçesinin metinde yer alan bazı hükümler olduğu ifade ediliyor. Bunların başında FARC gerillalarının kurulması öngörülen özel mahkemede suçlarını itiraf etmeleri halinde hapis cezası yerine bir çeşit “kamu hizmeti” ile topluma entegre edilmesini sağlayacak maddeler geliyordu.
AA