İşte MESAM'ın yeni yönetim kurulu

Orhan Gencebay ve Arif Sağ'ın atışmaları ile gündeme gelen MESAM'ın yönetim kurulu değiştirildi.

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) halihazırda bulunan yönetim kurulu görevinden azledildi. Kuruma yeni bir yönetim kurulu atandı. Kültür Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler sonucunda mevcut yönetimin yerine Yavuz Bingöl, Polat Yağcı, Recep Ergül, Turhan Taşan, Fuat Güner, İpek Açar ve Coşkun Sabah'ı göreve getirdi.

Orhan Gencebay'ın istifası ile gündeme gelmişti

MESAM'a daha önce 2014 yılında da kayyum atanmıştı. Kurum son zamanlarda Orhan Gencebay'ın yönetim kurulundan istifası ve muhalif oluşumla polemiği ile gündeme gelmişti.

MESAM hakkında verilen o karar:

Birliğinizin idari ve mali işlemlerinin denetlenmesi, bir önceki teftişte sunulan tekliflerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ve bazı üyeler tarafından ileri sürülen iddialarla ilgili gerçekleştirilen incelemeler neticesinde yapılan tespitlere dayanılarak alınan 05.03.2018 tarihli ve 179431 sayılı Bakanlık Makamının Olurları kapsamında Birliğiniz üyelerinin daha fazla zarar görmemesinin bakımından;

-Birliğinizde 3 üç) ay içerisinde olağanüstü genel kurul yapılması,

- Olağanüstü genel kurul yapılıncaya kadar mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilmesine ve yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ın asıl üye olarak: Vedat Çetinkaya, Celal Yarıcı, Osman İşmen, Yücel Arzen, Ali Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu'nun ise yedek üye olarak atanması

-Mart ayı içerisinde yapılacağı bildirilen olağan genel kurulun, olağanüstü genel kurul süreci göz önünde bulundurularak ertelenmesi, hususları uygun görülmüş olup gereğinin ivedilikle yerine getirilerek tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederim.