İşsizlik maaşındaki bu şart resmen kalktı

TBMM'de yasalaşan yeni tekliflere göre, bebek devam sütünden ÖTV alınmayacak, işsizlik maaşından 120 gün şartı kaldırılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, bazı kanun ve KHK’larda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

120 gün şartı kaldırılıyor

Bu kapsamda işsizlik maaşından yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırılacak. Yani bundan böyle "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli olacak. 120 gün boyunca hizmet şartını tamamlayan ve devamsızlıktan ötürü ödememe durumu bu sayede ortadan kalkmış olacak.

Hayvancılardan bu pay artık alınmayacak

Kanuna göre, hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün, satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1'lik pay kaldırılacak.

Yaşlılık maaşları 100 TL’den aşağı olmayacak

Malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında ödenen aylıklar toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Ölüm sigortası kaynaklı yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın, hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak.

Sütten alınan ÖTV kaldırıldı

Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.