İş kurmak isteyen gençleri sevindirecek haber

Devlet, iş kurmak isteyen girişimci gençlerin bir yıllık sigorta primlerini ödeyecek.

SGK yeni yayımladığı genelgesinde iş kurmak isteyen girişimci gençlerin bir yıllık sigorta primlerini devletin ödeyeceği bilgisi yer aldı. Bu da yıllık 8 bin 402 liralık destek anlamına geliyor.

Primleri devlet ödeyecek

Ekonomik hayatın canlanması ve girişimciliğin artması için hükümetin teşvikleri artıyor. Bu kapsamda SGK’dan bir genelge yayımlandı. Buna göre, iş kuran 18-29 yaş arası gençlerin tüm Bağ-Kur primlerini devlet karşılayacak.

Yani devlet ilgili girişimciye bir yıllık 8 bin 402 liralık destek yapacak. Öte yandan girişimci vergiden üç yıl muaf olacak. SGK'nın genelgesinde teşvik uygulaması örneklerle anlatıldı.

Genç girişimcilerde mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını dolduran ve 29 yaşını doldurmayanlar teşvikten yararlanacak. 4B'li yani Bağ-Kur'lu sayılan girişimci gençler ile adi ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak söz konusu teşvikten yararlandırılacak.

1- İşe başlama bildiriminin kanuni süresi içinde verilmiş olması gerekiyor. Geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibarıyla teşvikten yararlanılacak.

Örnek: 01/07/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı (A)'nın, kuruma bildirimi vergi dairesince 5 ay sonra yapılmıştır. Buna göre, sigortalı (A), 01/07/2018 tarihinden itibaren prim teşvikinden yararlanacaktır.

2- Teşvikten yararlanacak gencin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.

3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak, bu ortaklararasından da en genç olanı faydalanabiliyor.

Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamıyor.

4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekiyor.

5- Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

29 yaşını doldurmamış, ilk defa işletme açacak olan yeni girişimciler için prim desteğinin dışında 3 yıllık vergi muafiyeti de var. Bu kapsamda gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemeyecek.