Hükümet temsilcileri Moody's'in Türkiye kararını değerlendirdi

Başbakan Yardımcıları Şimşek, Canikli ve Ekonomi Bakanı Zeybekçi, Moody's'in Türkiye kararını değerlendirdi. Moody's'in, reformları görmezden geldiği dile getirildi.

Mehmet Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştığı açıklamasında, Moody's tarafındanTürkiye'nin kredi notunun "Baa3"ten "Ba1"e çekilmesini ve not görünümünü "durağan" olarak belirlenmesini değerlendirdi.

Şimşek, "Rating kuruluşlarına vereceğimiz en iyi cevap yapısal reformları daha da hızlandırmak, mali disiplini korumaktır. Durmak yok, reformlara devam." diyerek, Türkiye'nin temellerinin sağlam ve şoklara karşı dirençli olduğunu ifade etti.

EKONOMİMİZ YÜZDE 5.2 BÜYÜDÜ
Şimşek, birçok iç ve dış şoka rağmen ekonominin küresel kriz sonrası dönemde yüzde 5,2 büyüdüğünü dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı ayrıca Mehmet Şimşek, bu yıl Ar-Ge, işgücü piyasası, yatırım ortamını iyileştirilmesi, bireysel tasarruf artışı, Avrupa Birliği ile vize muafiyeti, darbeleri engellemek için ordu üzerinde demokratik kontrolü artırılması konularında bir dizi reform çalışması yapıldığını kaydetti.

CANİKLİ: "MOODY'S, TÜRKİYE'DEKİ REFORMLARA GÖZLERİNİ KAPATMIŞ"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'deki reform niteliğindeki düzenlemelere gözlerini kapattığını ileri sürdü.

Canikli, Türkiye'nin büyüme oranının, küresel büyüme oranı ve OECD ülkelerinin büyüme oranlarının çok üzerinde olduğunu ve bunun devam edeceğini kaydetti. Türkiye'nin büyümesinde görülen yavaşlamanın iç ve dış talebin daralmasından kaynaklandığını, yılın ilk 7 ayında bireysel kredilerdeki reel düşüşün iç talepteki daralmayı ağırlaştırdığını ifade eden Nurettin Canikli, şunları söyledi: "Bununla ilgili olarak bireysel kredilerdeki genişlemeyi sağlayacak alınan etkili tedbirleri Moody's görmemiş ya da görmek istememiştir. Tasarruf oranını yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 2 önemli reform olan 'otomatik bireysel emeklilik sistemi' ve Türkiye Varlık Fonu görmezden gelinmiştir. Dış talep, yani ihracattaki artış son aylarda ivme kazanmıştı. Bunda Rusyaile problemlerin giderilmesi önemli bir faktör olmuştur. Dış talep çerçevesinde, Irak ve diğer bölge ülkeleri ile AB ülkelerine olan ihracatımız alınan tedbirlerle artış trendine girmişti. Moody's bunların hiçbirisini görmedi ya da görmek istemedi. İç talebin canlandırılması için inşaat ve ulaştırma sektörüne yönelik özel teşvikler yürürlüğe konuldu ve olumlu sonuçlar alındı.Büyümenin yatırım ayağındaki gelişmeler ise daha belirgindir. Yatırımların önündeki en büyük engel olan faiz düşüşü hızlanmıştır. Yerli ve yabancı yatırımcılar için ekonomi tarihimizin en büyük ve esnek teşvik sistemi yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin önünü açacak büyük ölçekli ve yüksek teknoloji yatırımlara uzun vadeli ve ucuz finansman sağlayacak mekanizmalar oluşturuldu. Moody's bütün bu reform niteliğindeki düzenlemelere gözlerini kapattı."

ZEYBEKÇİ: "KARAR, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL

MAKRO DİNAMİKLERİ İLE ÖRTÜŞMEMEKTE"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise Moodys'in not indirme kararının, Türkiye ekonomisinin temel makro dinamikleriyle hiçbir şekilde örtüşmediğin vurguladı. Zeybekçi, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu: "Moodys’in almış olduğu not indirme kararı Türkiye ekonomisinin temel makro dinamikleri ile hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Dünya ekonomisinin yavaşladığı bir ortamda, yılın ilk yarısında Türk ekonomisi 2016 yılının yarısında yüzde 3,9 büyümüştür. Aynı dönemde Türk ekonomisi hem cari açığını düşürmüş hem de birçok dünya ekonomisi bütçe açığı verirken bütçe fazlası vermiştir. Moodys’in iddiasının aksine özel sektörümüz ve kamu kesiminin dış finansman koşullarında herhangi bozulma yaşanmamaktadır. Siyasi istikrarı koruyacak ve piyasa dostu uygulamalarımızdan tavz vermeden iş yapma ortamını iyileştirecek reformlarımıza devam edeceğiz."

İHA