Evlilik felç riskini azaltıyor mu?

Yapılan araştırmalar kişilerin medeni durumları kalp krizi ve felç geçirme ihtimalleri üzerinde bir etken olduğunu ortaya çıkardı.

Evli olmak kalp hastalıkları ve felç ve buna bağlı olarak oluşabilecek ölüm riski üzerinde koruyucu bir etken olduğu ortaya çıktı.

Yapılan çalışma sonucunda medeni durumun felç ve kalp hastalıkları üzerinde etkileyici bir faktör olduğu belirlendi.

Genellikle kalp ve damar hastalıklarının yüzde 80 gibi bir oranında cinsiyet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve sigara tüketimi gibi etkenlerin daha etkili olduğu kalan yüzde 20’lik kesim de ise etkili olan faktörlerin belirsizliğinin hala korumaktadır.

Yapılan çalışmada ortaya çıkan veri analizi evli olanlarla yalnız yaşayanlar arasındaki karşılaştırmada kardiyovasküler hastalıkların görülme riski yüzde 42 ve koroner arter kalp rahatsızlığının görülme ihtimali ise yüzde 16 arttığı ortaya çıktı.

Çalışma sonuçlarına göre evli olmayanların evli kişilere göre koroner kalp rahatsızlığından dolayı ortaya çıkacak ölüm ihtimali yüzde 42 iken felce bağlı ölüm ihtimali ise yüzde 55’den daha fazla olduğu ortaya çıktı.