Doktorların sözleşme feshinde 'nöbet' kullanılmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, nöbete gitmeyen aile hekiminin ceza puanı sözleşmesini etkilemeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, aylık zorunlu 8 saat nöbet görevi verilen aile hekimlerinden, bu görevi mazeretsiz olarak yerine getirmeyenler hakkında uygulanan ihtar puanları, sözleşmenin feshinde uygulanmayacak.

Aile hekimlerinin nöbete gitmedikleri için aldıkları ceza puanları, sözleşmelerinin feshinde kullanılmayacak.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aylık zorunlu 8 saat nöbet görevi verilen aile hekimlerinden, bu görevi mazeretsiz olarak yerine getirmeyenler hakkında uygulanan ihtar puanları, sözleşmenin feshini gerektiren 200 puan hesabına dahil edilemeyecek. Sözleşmesi feshedilerek aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevinden ayrılanlar hakkında bu hüküm uygulanamayacak.

AA