Dikkat, kanser riskini artırıyor!

Yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar, günlük tüketilen 100 gram kırmızı etin kansere yakalanma ihtimalini yüzde 18 ve 20 oranında artırdığını söylüyor.

Türkiye Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından yapılan yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de gelir gruplarına göre görülen hastalıkların olduğunu sonucuna varıldı. Prostat kanserinin genel olarak iyi beslenen ve yüksek orandan protein alan kişilerin salam ve sosis gibi işlenmiş etleri tercih eden obezite grubu hastalarda görüldüğü sonucuna varılmıştır.

Akciğer kanserine yakalanan hastaların ise genelde daha az gelir seviyesine sahip oldukları ifade ediliyor. Uzmanlar, hastalıkların da zengin ve yoksul gibi grupları olduğunu belirtiyor.

Günde 100 gram kırmızı et tüketmeyin!

Uzmanlar yaptıkları açıklamalar ışığında günde 100 gram kırmızı et, 50 gram işlenmiş et tüketen kimselerin kansere yakalanma ihtimallerinin yüzde 18 ile yüzde 20 oranında arttığını ifade ediyor. Bunu kesin bir dille ifade etmeyen uzmanlar, tüketilme oranına göre kansere yakalanma ihtimalinin artırdığını söylüyor.

Radyoterapi önemli bir silah

Kanser teşhisi konulan hastalara uygulanan önemli bir silah olarak görülen tedavi yöntemi radyoterapidir. Bu tanı konulan hastaların yüzde 65 ile 70 oranında hastalıklarının belli evrelerinde radyoterapi uygulandığı belirtiliyor.

Gelir seviyesine göre hastalık grupları

Yapılan araştırmalara göre hastalıkların sık ve nadir görülme ihtimaline bağlı olarak gelir seviyesine göre yakalanılan hastalık grupları olduğu ortaya çıkmıştır.

Sıfır şeker işi zorlaştırır

Uzmanlar özellikler yemek borusu tümörüne yakalanan hastalarla ilgili olarak yaşadıkları zorluklardan bahsederken, hastanın zayıflığına balığı olarak yutmakta zorlandığını ifade ediyor. Bu hastaların yüzde 90’ının şekeri bırakmasına rağmen kanser olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu durumun sigarayı bile geçtiğini ifade ediyor. Sıfır şeker ile beslenen hastaları beslemenin daha zor olduğu ifade ediliyor. Kişilerin işlenmiş beyaz şekeri tüketmek yerine, dondurma ,pekmez ve bal gibi şeker gruplarını tüketmelerinin bir sakıncası olmadığını ifade ediyor. Sıfır şekerin tedavi noktasında işi zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Kanserle mücadele noktasında belli bir yaştan sonra değil çocukluk döneminden başlayarak devam edilmesi gerekmektedir. Özellikle çocukluk çağında protein, yağ ve karbonhdirat dengesinin iyi oturtulması gerekmektedir.