Çocuklar bahçe alanı geniş okullarda eğitim görmeli

Yetişme çağındaki çocuğumuz nasıl bir okulda eğitim almalı? İşte uzman görüşleri...

Eğitim öğretimde okulların fiziki şartları her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde kentleşme oranı her geçen gün artmaktadır. Artan kentleşme oranı beraberinde sanayi ve konut ihtiyacı doğurmuştur. Doğan ihtiyaç neticesinde çocukların oynayabileceği yerlerin oranında azalma görülmektedir. Diğer bir yandan ise şehirleşme oranı artıkça birbirini tanımayan ve tanımaya ihtiyaç duymayan fakat aynı ortamda yaşayan yaşam şekli oluşmuştur. Dolayısıyla çevreye olan güven miktarı azalmaktadır. Çünkü her gün gazetelerde dergilerde okuduğumuz haberler çocuklarımıza her an zarar gelebileceğini bizlere göstermektedir. Bunlar ve bunlar gibi sayabileceğimiz birçok nedenden dolayı biz aileler olarak çocuklarımızı en güvendiğimiz yerlerde büyütmek isteriz. Bunların başında ‘çocuğumuzu hangi okula vermeliyiz? Çocuğum hangi okulda okumalı?’ soruları vardır.

Özel Atabek Koleji’nden Psikolog Şenay Dayan, aileler bu sorulara cevap ararken okulun eğitimini ve başarı oranını dikkate aldıklarını belirtiyor. Bunların yanında asıl başarıyı getiren soruya da cevap bulmaya çalışır. Benim çocuğum bu okulda gerçekten enerjisini atabilir mi? Aileler eğitimde başarıyı getiren şeyin çocuğa uygun ortam sağlanması ile sağlanacağını bilmelidir. Çünkü 15 yıl öncesinde çocuk okulda yeteri kadar enerjisini atabilecek fiziksel şartlara sahip olmasa da eve geldikten sonra evinin çevresinde çok fazla alanda oyunlar oynayabiliyordu. Enerjisini atabiliyor ve enerjisini attığı için mutluydu. Mutlu ve enerjisini atmış olan çocuk akademik noktada dikkatini yoğunlaştırabilir, başarılı olabilir.

Günümüz şartlarında okulda enerjisini atamayan çocuk ev çevresinde ise oyun oynamak için kısıtlı şartlara sahiptir. Yani eve geldikten sonra yine enerjisini atabileceği yeterli ortam olmadığı için ev içi düzensizlikler baş gösterir. Ev içi kurallara uymayan, direnç gösteren bir birey yetişmeye başlamış olur. Kurallara uymayan ve direnç gösteren çocuklar aileden tepki görmeye başlar. Tepki gören çocuk anlaşılmadığını düşünür. Çocuk anlaşılmadığı bir ortamda özgüven kaybı yaşamaya başlar. Neticesinde derslere olan ilgi de azalmaya başlar.

Tüm bunlar bir çark gibi çalışmaktadır. Bunları yaşayan bir çocuktur. Çocuk kelimesi ile oyun kelimesi aynı anda akla gelir çünkü birbirini tamamlayan kelimelerdir. Bulunduğu okulda enerjisini atabilecek bir geniş bahçeye sahip olmayan çocukların problemleri için aileler araştırma yaparlar. Sonucunda oyun terapisi veya sanat terapisi gibi yöntemlerle çözüleceği gerçeği ile karşı karşıya kalırlar. Yani elinden oyunu alınmış çocuklar tekrar oyun terapisi ile tedavi edilmektedir.

Unutulmamalıdır ki çocuklarımıza okul seçerken geniş bir bahçesinin olmasına ve hareket alanının geniş olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Son olarak Özel Atabek Koleji’nden Psikolog Şenay Dayan, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyanlar için Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Klinik Psikoloji bölüm makale ve araştırma dökümanlarının veliler tarafından incelenebileceğini belirtti.