Cinsiyetçi erkekler daha fazla psikolojik problem yaşıyor

Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre, cinsiyetçi erkekler daha fazla psikolojik problem yaşıyor, depresyona yakalanma riskleri daha yüksek.

Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan ve Journal of Counseling Psychology’de (Danışmanlık Psikolojisi Dergisi) yayımlanan araştırmada, 19.453 erkeğin 11 yıl boyunca izlenmesi sonucu elde edilen 78 araştırma örneği kullanıldı.

​Katılımcıların, toplumda geleneksel erillik anlayışını yansıttığı varsayılan kazanma arzusu, kendine yeterlilik, duygularını kontrol etme ihtiyacı, şiddet eğilimi, çapkınlık ve kadınlara hükmetme dahil olmak üzere 11 ayrı norma karşı tutumunu inceleyen araştırmacılar, aynı zamanda da 3 ana akım psikolojik çıktıya odaklandı:

Depresyon içeren ‘olumsuz akıl sağlığı’

Tatmin içeren ‘olumlu akıl sağlığı’

Psikolojik danışma arayışı

DESTEK ARAMAYA DAHA AZ MEYİLLİLER

İncelemeler sonucunda, eril normlara bağlılık gösteren katılımcıların akıl sağlığının daha kötü durumda olduğunu ve psikolojik destek aramaya da daha az meylettiklerini ifade eden çalışmanın başyazarı Indiana Üniversitesi’nden Dr. Y. Joel Wong, “Aynı zamanda sonuçlar farklı erkeklik normlarına bağlı olarak değişiyor” dedi.


​'CİNSİYETÇİLİK AKIL SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR'
Wong ve ekibi, olumsuz akıl sağlıyla en çok ilişkilendirilen 3 anlayışın ‘kendine yeterlilik, çapkınlık ve kadınlara hükmetme’ olduğunu belirtti. Eril normlar ile olumsuz akıl sağlığı arasında kurulan bağın, cinsiyetçiliğin sadece toplumsal adaletsizlik olarak nitelendirilemeyeceğini ortaya koyduğunu ifade eden Wong, “Aynı zamanda bu davranışları benimseyen kişilerin akıl sağlığına da olumsuz etkisi oluyor” diye konuştu.

Sputnik Türkiye