Çiftçilerin kredi borçları 1 yıl süreyle ertelenecek

Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kaydı olan gerçek ve tüzel kişilerin bu yıl içinde afetler nedeniyle ürünleri en az yüzde 30 hasar gördüyse 1 yıl kredi borçları ertelenecek.

Alınan kararla çeşitli afetler nedeniyle ürünleri, hayvanları, tesisleri, seraları ve diğer üretim ürünleri en az yüzde 30 hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerin kredi borçları 1 yıl ertelenecek.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan kredi borçları üretimleri en az yüzde 30 oranında hasar gördüyse 1 yıl ertelenecek.

Karar resmi gazetede yayımlandı

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe koyuldu.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre, borç ertelemesinden, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihine kadar ülke sınırları içerisinde meydana gelen yangın, aşırı sıcak, samyeli, çiğ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen ÇKS ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticileri faydalanabilecek.

Üretimleri en az yüzde 30 zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve hasar tespit komisyonu kararı tarihi itibarıyla vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 3 aylık süre içerisinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ötelenecek.

Tasfiye olunacak alacaklar da 1 yıl süreyle ertelenecek

Diğer taraftan 1 Ocak'tan bugüne kadar geçen sürede Ziraat Bankası ve TKK tarafından tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan tarımsal kredi borçları da ekim ayının birinci iş günü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin 1 yıl süreyle ertelenecek.

Ötelenen tarımsal kredi borçlarına öteleme süresince kredi borcunun vadesinden itibaren yüzde 3 oranında faiz eklenecek.
AA