Bomba iddia! Habertürk kapanıyor

Gazete Habertürk'ün kapanacağı iddiaları bu sabah çalışanlara gönderilen maille doğrulandı.

Yayın hayatına bundan dokuz sene önce başlayan Habertürk'ün kapanacağı iddiaları gündeme geldi. 1 Mart 2019 günü yayın hayatına başlayan Habertürk gazetesinin 5 Temmuz Cuma günü okuyucularına veda edeceği öğrenildi. İddiaya göre gazete kağıt baskıya son verip dijital hayatına son verecek. Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın bugün gazete çalışanlarına gönderdiği e-mail ise bu haberleri doğrular nitelikteydi.

Gönderdiği mailde genç okurun artık kağıt baskıya ilgi göstermediğini belirten Tekdağ, yeni trendin internet haberciliği olduğunu, kitle iletişim araçları teknolojisinde meydana gelen olağanüstü gelişmelerin medya endüstrisinde gazetelerin yazılı baskısının 21. yüzyılda sürdürülebilir bir geleceği olup olmadığı konusunu gündeme getirdiğini ifade etti.

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın gazete çalışanlarına gönderdiği mail ise şu şekilde:

"Değerli Çalışma arkadaşlarımız;

Bildiğimiz gibi, 20. yüzyılın büyük çoğunluğunda en önemli kitle iletişim aracı gazetelerdi. Bununla birlikte kitle iletişim araçları teknolojisi nde meydana gelen olağanüstü gelişmeler (televizyon ve internetin yaygınlaşması, mobil iletişim teknolojisindeki baş döndürücü erişim artışı ve hızı) medya endüstrisinde gazetelerin yazılı baskısının 21. yüzyılda sürdürülebilir bir geleceği olup olmadığı konusunu gündeme getirdi. Özellikle son on yıllık gelişmeler Dünyada medya endüstrisiyle ilgili çevrelerde bu soruya olumsuz yanıt verenlerin sayısında belirgin bir artışa yol açtı.

Çok sayıda ülke yazılı basını sonlandırdı

Nitekim, öncelikle demografik olarak genç kuşağın yazılı basımdan uzaklaşması ve iletişimi mobilden yapmaya yönelmesi sonucunda meydana gelen önlenemez tiraj düşüşleri, diğer taraftan medya ekosisteminde yazılı basının aldığı reklam payının düzenli olarak kayba uğraması gibi sebepler, Amerika ve Kanada başta olmak üzere İngiltere Fransa Almanya gibi Avrupa ülkelerinde Singapur Malezya gibi uzak doğu ülkelerinde yerel bölgesel ve ulusal nitelikte yüzlerce gazeteyi yazılı baskılarını sonlandırmak mecburiyetinde bıraktı. (Google’da yapılacak basit bir araştırma bu olgunun sayısal dökümünü verecektir.)

Türkiye de bu gelişmelerden payını aldı

Elbette ülkemiz de bu gelişmelerin dışında kalmadı. Son on yılda internet erişimi nüfusumuzun ve coğrafyamızın neredeyse tamamını kapsadı aynı şekilde internet ve mobil iletişiminde dünyada en hızlı büyüme ve en uzun süreli zaman geçirme oranlarında ülkemiz dünya sıralamasında en üst sıralara yerleşti. Yaşanan bu gelişmeler ülkemizde de kitle iletişiminin doğasını değiştirdiği gibi Medya endüstrisinin parametrelerini de sarsıcı değişimlere zorladı. Son beş yılda ülkemizde de gazetelerin yazılı baskılarının tirajı düzenli olarak düşmekte, reklamdan aldığı pay düzenli olarak azalmakta buna mukabil baskı maliyetleri sürekli olarak artmakta iken televizyon ve İnternet mecralarının erişimi ve reklam payı düzenli olarak yükselmektedir. Bu gelişmelerin ve değişimlerin sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de yazılı basının bir endüstri kolu olarak geleceğinin olup olmadığı bir tartışma konusudur."