Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı

Bedelli askerlik yapacaklar için başvuru kılavuzu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Bedelli askerlik düzenlemesi hakkındaki karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. 3 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete'de 'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' başlığı altında yer alan bedelli askerlik düzenlemesi, bazı şartların netlik kazanmasına olanak tanıdı. Bu kapsamda bedelli askerlik kılavuzu da asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı.

Üç ay içinde başvurular alınacak

Bu karar sonrası bedelli askerlik konusundaki her şey resmiyete kavuştu. Buna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayanlar artık 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurabilecek.

15 bin TL ve 21 gün askerlik şartı

Bedelliden faydalanmak isteyenlerin askerlik yapmış sayılmaları için başvurularda 15 bin TL ödeme yapmaları ve 21 gün temel eğitim sürelerini tamamlamaları gerekiyor.

Herkes bu haktan yaralanacak

Her ne sebeple olursa olsun bu yasadan önce bedelli askerlik yasasında önce bu hizmeti yerine getirmeyenler yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bu haktan yararlanabilecek.

Çalışanlar izinli sayılacak

Bu hizmetten yararlananlar temel askerlik süresi olan 21 gün boyunca ücretsiz veya aylıksız izinli sayılacak.

Kaynak nereye aktarılacak?

Bedelli için kişilerden alınan tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Cezaları kesinleşenlerde bu haktan yararlanacak

Düzenlemeden yararlanacakların yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

Ödeme hangi bankaya yapılacak?

Bedelli askerlikten yararlanacakların askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank'a yatıracak. Yurt dışında yaşayıp uygulamadan yararlanacakların temel askerlik eğitimi ise internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uzaktan eğitimde 'devlet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK'yı tanıma' içerikleri yer alacak. Uzaktan verilecek bu eğitimde sınav koşulu ise yer almayacak.