AYM, CHP'nin itirazına olumlu yaklaştı!

AYM, CHP'nin seçim güvenliğine dair itirazlarını görüşeceğini açıkladı.

CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuru hakkında ilk incelemeri yapan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruda bir eksiklik tespit etmedi ve başvurunun esastan incelenmesine karar verdi. İptal istemi ise daha sonra belirlenecek ve karara bağlanacak.

İptali ve yürürlüğünün durdurulması talpe edilen maddeler ise şu şekilde:

  1. Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,
  2. Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,
  3. Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,
  4. Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,
  5. Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen 'seçmenlerin ihbarı' ibaresi,

Mühürsüz zarf itirazı

  1. Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,
  2. Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması."