AVM otoparklarına plaka tanıma sistemleri geliyor

Alışveriş merkezlerindeki güvenliği arttırmak amacıyla otopark giriş çıkışlarına plaka tanıma sistemleri yerleştirilecek.

AVM’lerin araçla giriş çıkış yapılabilen açık ve kapalı otopark alanlarına araçların plakalarını tanıma sistemleri yerleştirilerek güvenlik önlemlerinin yükseltilmesi planlanıyor. Bu sistemler sayesinde elde dilen tüm veriler anlık olarak güvenli kgüçleri ile paylaşılabilecek.

Habertürk’te konuyla ilgili yer habere göre; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Alışveri̇ş Merkezleri̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi ortak giderler, alışveriş merkezindeki perakende işletmeler ile alışveriş merkezi yönetimi tarafından oy birliğiyle bir gider paylaşım usulü belirlenmemiş olması durumunda perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılacak.

Müştereken belirlenen gider paylaşım usulü en fazla 5 yıl süreyle uygulanacak.

Öte yandan AVM yönetimi tarafından 2016 yılına ait ortak giderler için avans olarak alınan bedellerin mahsubu da belirlenen ölçüde yapılacak.

AVM’lerdeki güvenlik kontrolü üst düzeye çıkarılacak

İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülmesi halinde de araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine AVM yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sisteminin yerleştirilerek işletilmesi sağlanacak.

Söz konusu sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek.
Kaynak: Habertürk